نفیسه شاهورانی

درباره پزشک

آسیب شناس گفتار و زبان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • دوشنبه 
  • 11:00 - 16:00 
  • تهران،اتوبان رسالت نبش استادحسن بنا جنوبی پلاک 411 طبقه2