فیلتر پزشکان

انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

نفیسه شاهورانی

آسیب شناس گفتار و زبان

نسیم احمدی

کاندید دکترای گفتاردرمانی

کاندید دکترای گفتاردرمانی

درخواست وقت ملاقات

فائزه فرزادی

آسیب شناس گفتار و زبان

دو سال سابقه ی کار حرفه ای در زمینه استروبوسکوپی…

درخواست وقت ملاقات

به پزشک نیاز دارید؟
بهترین خدمات را فقط از ما بخواهید