فناوری مدرن

پزشکان متخصص و با استفاده از فناوری مدرن

دستگاه استروسکوپی چیست؟

نوعی معاینه و تصویربرداری از حنجره برای ارزیابی جعبه صوتی است که در آن از یک نوع تلسکوپ محکم استفاده می شود. این معاینه جزیی ترین اتفاقات حنجره (جعبه صوتی) را به شفاف ترین حالت موجود نشان می دهد. تنها نقص این روش این است که بیمار در هنگام ارزیابی، قادر به صحبت کردن و آواز خواندن نیست.همچنین امکان مشاهده ی ارتعاش و الگوی بسته شدن چین های صوتی را به ما می دهد.این ابزار اطلاعات ارزشمندی از عملکرد چین صوتی را به صورت فیلم و عکس در اختیار ما قرار می دهد.