گرید مطالب

طرح 1

کم شنوایی و اثرات آن بر رشد گفتار و زبان

شنیدن صداها و کلمات به کودکان کمک می کند تا صحبت کردن و درک کردن را یاد بگیرند.کودکی…

تاخیر زبان چیست؟

تاخیر در رشد زبان عبارت ار تاخیر در سن شروع زبان در کی یا بیانی بدون وجود مشکلات…

گلو پاک‌کردن (صدا صاف‌کردن)

گلو پاک‌کردن یک رفتار طبیعی و بدون ضرر است که معمولا برای پاک‌کردن ترشحات مخاطی از روی چین‌های…

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا   یکی از رفتارهای نادرست صداسازی که…

درمان اختلالات بویایی به روش «تمرین بویایی»

درمان اختلالات بویایی به روش «تمرین بویایی» شاید عجیب به نظر برسدکه حس بویایی می‌­تواند با استفاده از…

صوت درمانی

چرا صوت درمانی برای گرفتگی صدا پیشنهاد می شود؟ طبق مطالعات انجام شده اثبات شده است که صوت…

طرح 2

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا   یکی از رفتارهای نادرست صداسازی که…

تاخیر زبان چیست؟

تاخیر در رشد زبان عبارت ار تاخیر در سن شروع زبان در کی یا بیانی بدون وجود مشکلات…

درمان اختلالات بویایی به روش «تمرین بویایی»

درمان اختلالات بویایی به روش «تمرین بویایی» شاید عجیب به نظر برسدکه حس بویایی می‌­تواند با استفاده از…

صوت درمانی

چرا صوت درمانی برای گرفتگی صدا پیشنهاد می شود؟ طبق مطالعات انجام شده اثبات شده است که صوت…

کم شنوایی و اثرات آن بر رشد گفتار و زبان

شنیدن صداها و کلمات به کودکان کمک می کند تا صحبت کردن و درک کردن را یاد بگیرند.کودکی…

گلو پاک‌کردن (صدا صاف‌کردن)

گلو پاک‌کردن یک رفتار طبیعی و بدون ضرر است که معمولا برای پاک‌کردن ترشحات مخاطی از روی چین‌های…

طرح 3

تاخیر زبان چیست؟

تاخیر در رشد زبان عبارت ار تاخیر در سن شروع زبان در کی یا بیانی بدون وجود مشکلات…

گلو پاک‌کردن (صدا صاف‌کردن)

گلو پاک‌کردن یک رفتار طبیعی و بدون ضرر است که معمولا برای پاک‌کردن ترشحات مخاطی از روی چین‌های…

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا   یکی از رفتارهای نادرست صداسازی که…

طرح 4 (جدید)

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا   یکی از رفتارهای نادرست صداسازی که…

تاخیر زبان چیست؟

تاخیر در رشد زبان عبارت ار تاخیر در سن شروع زبان در کی یا بیانی بدون وجود مشکلات…

گلو پاک‌کردن (صدا صاف‌کردن)

گلو پاک‌کردن یک رفتار طبیعی و بدون ضرر است که معمولا برای پاک‌کردن ترشحات مخاطی از روی چین‌های…

طرح 5 (جدید)

تاخیر زبان چیست؟

تاخیر در رشد زبان عبارت ار تاخیر در سن شروع زبان در کی یا بیانی بدون وجود مشکلات…

گلو پاک‌کردن (صدا صاف‌کردن)

گلو پاک‌کردن یک رفتار طبیعی و بدون ضرر است که معمولا برای پاک‌کردن ترشحات مخاطی از روی چین‌های…

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا

بلند صحبت کردن و فریاد کردن و تاثیر آن بر صدا   یکی از رفتارهای نادرست صداسازی که…